Yayına ve Karara İtiraz Safhalarında Tarafların Türk Patent Enstitüsü’ne Sundukları Delil ve Savunmalarla Bağlı Olması İlkesi


Türk Marka Hukuku, 27.06.1995 tarihinden beri yürürlükte bulunan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmektedir. 556 sayılı KHK’nin Uygulama Yönetmeliği ise yürürlüğe 09.04.2005 tarihinde girmiştir. 556 sayılı KHK’nin 35. maddesi ve Uygulama Yönetmeliği’nin 34. maddesi uyarınca, Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanan marka başvurularına karşı yayım tarihinden itibaren üç ay içinde Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) nezdinde itiraz etmek mümkündür.