Yargıtay ‘çağrıştırma ihtimali’ ve ‘marka serileri’ sorunlarını değerlendiriyor.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 03.12.2012 tarihli kararı ile Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin markaların benzerliğine dair verdiği bir kararını onamıştır. Yerel mahkemenin verdiği karar, Nice Sınıflandırmasının 37 ve 43. Sınıflarında yer alan W-KING markası ile W, W RETREAT & SPA, W HOTELS ve W HOTELS markalarının ayırt edilemeyecek derece benzer olduğuna ve bu benzerliğin, karıştırma ve çağrıştırma ihtimali doğurduğuna ilişkindir. Bu markalar görsel ve işitsel açıdan benzemiyor olsalar da karıştırma ihtimali doğmaktadırlar. Tüketici iki markayı yan yana getirip karşılaştırma yapamadığı ve yalnızca markalara dair önceki tecrübelerinden aklında kalanlara güvenebildiği için ne kadar dikkatli olsa da bu markaların farklı olduğunu hemen anlayamaz. Bu nedenle tüketici W-KING markasını gördüğünde, bu markanın W seri markalarının bir parçası olduğunu ve her iki markanın sahibi arasında bir bağlantı olduğunu düşünebilir.