Yabancı Markalar İçin Koruma Kapsamı


Markalar Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında marka koruması, markanın Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil edilmesi ile başlar ve başvuru tarihine kadar geriye dönük etki doğurur. Marka tescili, mülkiyet hakkı sağlar. Ancak, marka üzerindeki önceki tarihli yaygın kullanımından doğan gerçek hak sahipliği de KHK madde 8/3 uyarınca korunmaktadır. Madde şöyledir: “Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez; (i) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise (ii) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa.”