Türkiye’de Tescilli Olmayan Tanınmış Markaların, 556 Sayılı KHK Madde 7/1(i) Çerçevesinde Korunması


Tüm Fikri Mülkiyet Haklarında olduğu gibi Marka Haklarının tabi olduğu hukuki statü bakımından, bugün genel kabul gören prensip “ülkesellik ilkesi” olarak ortaya çıkmaktadır. Türk Marka Hukukunda da ülkesellik ilkesi geçerli olup bu husus 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“556 sayılı KHK”) çerçevesinde de hüküm altına alınmıştır. Buna göre, 556 sayılı KHK’nın 6. maddesi “Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir.” demek suretiyle, bir markanın Türkiye’de korunabilmesi bakımından, Türkiye’de tescil edilmek suretiyle doğmuş olmasının zorunlu olduğunu da açıkça ifade etmektedir