Sosyal Sorumluluk

Toplumumuza karşı en önde gelen sosyal sorumluluğumuzun en yüksek kalitede hizmet vermek, mesleğimizi uluslararası etiğe uygun olarak yürütmek ve iş yaptığımız ortamı geliştirmek için çalışmak olduğuna inanırız.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ni (TOFD) Sosyal Sorumluluk kapsamında desteklemekteyiz.
Çağdaş bir hukuk sisteminin barışçıl ve refah içinde bir toplum için en temel unsur olduğuna inanarak, Daha İyi Yargı Derneğini desteklemekteyiz. Önerileriniz ve düşüncelerinizle lütfen siz de bu inisiyatife destek veriniz. www.dahaiyiyargi.org.