Marka Hukukunda Tescil Engeli Olarak Önceki Tarihli Tescilli Markaya ya da Marka Başvurusuna Benzerlik


Ülkemizde son on beş yılda gerek markalaşma gerek markaların tescili ve korunması anlamında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Sınaî mülkiyetin konusu olarak marka hakkının korunması, hukukumuz açısından yeni bir kavram olmamakla beraber, ticaretin gelişmesi, markaların mal ve hizmetlerin pazarlanmasında öne çıkması markaların tescilini ve sonrasında korunmasını öncekinden daha da önemli hale getirmiştir.