Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması ve TPE Uygulamaları


Marka başvurusuyla koruma talep edilen mal ve hizmetlerin belirlenmesi markanın korunmasının temel unsurlarından birisidir. Markalar bu mal ve/veya hizmetlerle birlikte ayırt edici olurlar ve toplumun gözünde değer kazanırlar. Markalar tescilli oldukları mal ve hizmetlerden ayrı düşünülemezler. Örneğin, yiyecek sektöründeki ürünleriyle ün kazanan bir firma bu sınıflarda çok güçlü bir marka olmasına rağmen elektronik ürünler üzerinde bu markayı kullandığınız zaman toplumun gözünde yiyecek sektöründe kazandığınız güveni kazanamazsınız. Marka başvurularında bu mal ve/veya hizmetlerin daha kolay belirlenebilmesinde ve bir markanın diğer bir markadan mal ve hizmetler açısından ayırt edilebilmesini kolaylaştırmada sınıflandırma büyük önem taşımaktadır.