Mahkeme Kanun Hükmünde Kararname’nin 7/1(b) ile 8/1(b) maddeleri kapsamlarının farklarını açıklığa kavuşturmuştur.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi “SELEX” için marka başvurusunun söz konusu KHK’nın 7/1(b) maddesi kapsamında SSSS+SSSSELEKSSSS, SELEKS KARGO ve SELEKS LOJİSTİK esas alınarak reddedilemeyeceğini karara bağlamış ve Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin kararını bozmuştur. Yargıtay 7/1(b)’de geçen “aynı” kavramını, karşılaştırılan markaların aynı olması, hiç bir farklılığın bulunmaması veya bir markanın diğerinin imitasyonu olması; “ayırt edilemeyecek kadar benzer” kavramını ise markaların aynı algılanması markaların arasındaki farkların dikkat çekmeyecek kadar olması yüzünden ortalama bir tüketicinin bu ürünleri ya da hizmetleri aynı sanması şeklinde açıklamıştır.