Madrid Sistemi’nde Temel Unsurlar


Bilindiği gibi Fikri Mülkiyet haklarının korunması ülkesel tescile dayanmaktadır. Diğer bir deyişle fikri haklar sadece tescilli oldukları ülkelerde koruma altındadır ve tüm dünya ülkelerinde koruma sağlayan bir tescil sistemi yoktur. Bu nedenle, tecavüz ve ihlallerin özellikle marka sahiplerine verdiği maddi zararlar globalleşmenin de etkisiyle günden güne artmaktadır. Uluslararası bir tescil sistemi olan Madrid Sistemi ile ulusal olarak tescilli veya ulusal olarak başvurusu yapılmış bir markanın yurtdışında da tescil edilmesinin kolaylaşması, söz konusu maddi zararların ve farklı ülkelerde yapılan tescil işlemlerinin masraf ve karmaşıklığının asgari düzeye indirilmesi amaçlanmıştır.