Hakkımızda

Hesap verirlik, objektiflik, etkinlik ve verimlilik temel hizmet ilkemizdir.


Gün + Partners Patent ve Marka Tescil Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine, fikri ve sınai mülkiyet haklarının her türü ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tescil, takip, itiraz, piyasa araştırması, stratejik danışmanlık hizmetlerini sağlamakta ve müvekkillerini, hemen her ülkede fikri mülkiyet alanında uzmanlaşmış bürolardan oluşan işbirliği ağından da faydalandırmaktadır.

 

Gün + Partners Patent ve Marka Tescil Bürosu,

* Uluslararası Marka Birliği (INTA),
* Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI),
* Avrupa Topluluğu Marka Birliği (ECTA),
* İlaç Markaları Grubu (PTMG),
* Avrupa Marka Sahipleri Birliği (MARQUES),
* Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM),

gibi uluslararası ve ulusal organizasyonlara üye olup, periyodik olarak toplantılarına katılmakta, ilgili komiteler ve çalışma gruplarında aktif rol üstlenmektedir.