Tescil Hizmetlerimiz

Tescil Hizmetlerimiz Insights: 20


Yayınlar -
Tescil Hizmetlerimiz || Gün + Partners

Bilindiği gibi Fikri Mülkiyet haklarının korunması ülkesel tescile dayanmaktadır. Diğer bir deyişle fikri haklar sadece tescilli oldukları ülkelerde koruma altındadır ve tüm dünya ülkelerinde koruma sağlayan bir tescil sistemi yoktur.


Yayınlar -
Tescil Hizmetlerimiz || Gün + Partners

Markalar Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında marka koruması, markanın Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil edilmesi ile başlar ve başvuru tarihine kadar geriye dönük etki doğurur.


Yayınlar -
Tescil Hizmetlerimiz || Gün + Partners

Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, kısa bir süre önce vermiş olduğu kararında Apple firmasına ait “IPOD” markasının tanınmışlığını gözeterek, TUNÇ Tekstil unvanlı bir Türk firmasının 25 ve 35.