İtiraz Hizmetlerimiz

İtiraz Hizmetlerimiz Insights: 3


Yayınlar -
İtiraz Hizmetlerimiz | Tescil Hizmetlerimiz || Gün + Partners

Türk Patent Enstitüsü, Ferrari SpA’nın şahlanan at görselini içeren bir şekil+kelime marka başvurusu aleyhine yapmış olduğu karşı itirazı kabul ederek, önceki ret kararını bozdu (2005-M-3427, 17 Ağustos 2005).


Yayınlar -
İtiraz Hizmetlerimiz | Tescil Hizmetlerimiz || Gün + Partners

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, tescilli olmayan Goldschmied’in tanınmış AG markası ile aynı kaligrafiye sahip olması sebebiyle AG Tekstil adına tescilli AG(ve sembol) markasının iptaline karar verdi.